Inštalatér Veselovský

Úvod

Naša firma pôsobiaca v oblasti celého Slovenska ponúka služby v týchto odvetviach:

Voda

Montáž rozvodov vody v novostavbách rodinných domov, bytových domov.
Kompletné rekonštrukcie rozvodov vody pri renovovaných stavbách akéhokoľvek druhu
Kanalizácia
Kanalizačné prípojky, montáž ČoV, inštalácia ležatej kanalizácie v základových doskách novostavieb, stúpačiek a pripojovacích potrubí

Kúrenie

Inštalácia kotlov na pevné palivá (drevo, uhlie, ekohrášok, pelety, koks), drevosplyňovacích kotlov, kachľových kotlov, kondenzačných plynových kotlov, ohrievačov na TUV
Rozvody kúrenia, inštalácia radiátorov, podlahových radiátorov a konvektorov, kompletné príprava a montáž podlahového kúrenia
Rozvody veľkopriemerových potrubí

Plyn

Montáž plynomerových regulačných skríň, inštalácia plynových prípojok typu STL skupiny BG a h, rozvody plynových prípojok v novostavbách a pri rekonštrukciách kotolní bytových domov
Rekonštrukcia stupačkových potrubí,
Montáž rozvodu potrubia ku plynovým kotlom do 500 kW a sporákom
Výmena a inštalácia gamatkových zariadení

Solár

Kompletná inštalácia solárnych zostáv, preplachovanie solárnych systémov, doplnenie a výmena tekutín


Závlahové systémy

Návrhy závlahových systémov, záhrad, parkov, užitokvých plôch, rozvod závlahového potrubia, výkopové práce


Ďalšie služby

vypracovanie tlakových skúšok, správ a protokolov.
Všetky pomocné práce týkajúce sa montáže a kompletáže uvedených činnostíako  sú práce zemné, búracie, kominárske, elektroinštalačné, servisné a pod.
Poradenská a rozpočtová činnosť.

Pavel Veselovský & syn


Priehradná 741/3
031 01
Liptovský Mikuláš
Mail: [email protected]
IČo:44535431
Dič:1042222401
Tel: 0902354975 0904856830