Kanalizácia


Jedným zo základných pilierov komplexného manažmentu vody je spoľahlivé odvedenie odpadovej
vody. Aby sa zabránilo znečisteniu spodnej vody splaškami a súčasne prenikaniu spodnej vody do
kanalizácie, je nevyhnutné vybudovať tesniace a bezpečné kanalizačné siete, ktoré budú spĺňať
vysoké nároky a budú mať dlhú životnosť. Kanalizačné siete od REHAU z kvalitného polypropylénu
zabezpečujú maximálnu istotu pre spoľahlivé odvedenie odpadovej vody.

 

Pavel Veselovský & syn


Priehradná 741/3
031 01
Liptovský Mikuláš
Mail: [email protected]
IČo:44535431
Dič:1042222401
Tel: 0902354975 0904856830